Klachtenreglement Psychotherapie Praktijk Velp

Psychotherapie Praktijk Velp staat voor een heldere werkwijze, klantvriendelijke benadering en een transparante communicatie. Ondanks dat kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een aspect van) onze dienstverlening. Dat horen wij graag van u omdat het niet goed is wanneer u met dingen blijft zitten die het hulpverleningsproces kunnen hinderen en omdat wij streven naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons werk.

Hoe te handelen bij klachten
Als u klachten heeft over uw psycholoog, de behandeling of de praktijkvoering, dan stellen we het erg op prijs dat u die in eerste instantie met de behandelaar zelf bespreekt. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. In de meeste gevallen is open overleg de meest aangewezen weg om problemen op te lossen. U kunt ook het contactformulier op deze website gebruiken. De praktijkhouder neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Komt u er onverhoopt samen toch niet uit dan biedt de wetgeving u verschillende manieren om met uw klacht verder te gaan. De medewerkers van de praktijk zijn verplicht zich bij de uitoefening van hun beroep te houden aan bepaalde regels. Zij oefenen hun beroep uit binnen het kader van de Beroepscode voor Psychologen van het NIP, de Beroepscode voor Psychotherapeuten en de Wet BIG. klinisch-psychologen vallen onder het Tuchtrecht op grond van deze Wet BIG. Bij het NIP kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht. Alle informatie hierover alsmede de tekst van de Beroepscode vindt u op de internetpagina van het NIP. De Wet BIG biedt ook de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het BIG-register biedt u meer informatie