[layerslider id="1"]

U kunt bij ons terecht voor behandelingen en/of diagnostiek van een breed scala van psychische klachten.

Meer informatie over aangesloten verzekeraars, wachttijden en tarieven.

Aanmelden voor behandeling? Maak gebruik van het online aanmeldformulier.

Psychotherapie Praktijk Velp

“een persoonlijke en professionele aanpak”

— HELAAS GELDT MOMENTEEL voor volwassen cliënten een AANMELDSTOP —
Psychotherapie Praktijk Velp is een laagdrempelige psychologenpraktijk in het centrum van Velp, en gevestigd in het Coachhuis Velp. Hier worden (schemagerichte) behandelingen en eventueel diagnostiek in het kader van de specialistische ggz aangeboden voor zowel kinderen als volwassenen. Deze worden uitgevoerd door een klinisch psycholoog (BIG) met ruime ervaring en geregistreerd bij onder andere het NIP, de VKJP en de VGCt, door een orthopedagoog in opleiding tot systeemtherapeut die zich heeft gespecialiseerd in hechtingsbevorderende behandelvormen en focusing, of door een gezondheidszorgpsycholoog/junior schematherapeut, die zich specialiseert in cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR.

Behandelvisie, kwaliteit, privacy

“kwetsbaarheid is ook kracht”

De praktijk staat garant voor een persoonlijke en professionele aanpak. Bij de behandeling van uw klachten is uw privacy gewaarborgd. Wij werken zo oplossingsgericht als mogelijk, en zo verdiepend als nodig. Verbindend kader is de hechtingsgerichte/schemagerichte benadering. Onze behandelvisie is dat we met bij u passende behandeltechnieken uw eigen veerkracht mobiliseren, en dat u met steun van uw naasten uw klachten kunt overwinnen en leren hanteren. Samenwerking met verwijzers en eventuele andere hulpverleners staat daarbij hoog in het vaandel, maar gebeurt alleen met uw medeweten en toestemming.

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut, diverse aanvullende kwaliteitsdocumenten (ter inzage op de praktijk resp opvraagbaar) en een klachtenreglement (zie elders op deze website). Wij houden ons aan de beroepscode voor psychologen (https://www.nvgzp.nl/beroep/beroepscode), de meldcode huiselijk geweld en de regels in het kader van de AVG.

Vanaf 2022 veranderen een aantal regels in het kader van de invoering van het zorgprestatiemodel. Lees wat dit voor u betekent op www.zorgprestatiemodel.nl of ga naar https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Aanmelden en verwijzing

“regel het online via onze website”

De praktijk is gevestigd op de Emmastraat 24A, 6881 SV Velp (Gld). Om een afspraak te maken, voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06 – 18 19 25 55 of via het contactformulier op onze website. Indien u zich direct wenst aan te melden voor behandeling, diagnostiek of advies, dan kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier op onze website. Breng bij het eerste gesprek een wettig identiteitsbewijs, verzekeringsbewijs en verwijzing mee. Volwassenen worden verwezen door hun huisarts of medisch specialist (vraag naar een verwijzing voor specialistische ggz). Kinderen en jeugdigen kunnen worden verwezen door huisarts, jeugdarts, wijkteam of CJG. Procedures kunnen verschillen per gemeente.

Als u zich aanmeldt, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, waaronder verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de behandeling en de declaratie daarvan bij zorgverzekeraar of gemeente.

LET OP: In verband met het COVID-19-virus volgen wij de adviezen van het RIVM en de LVVP. Wij kunnen beeldbellen. Kom dus niet naar de praktijk indien u of een huisgenoot koorts of klachten heeft. Wij hebben op de praktijk voldoende ruimte om de afstandsregel te kunnen toepassen en vragen u bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, waaronder het wassen van uw handen bij aankomst. Overleg bij vragen telefonisch of per mail met uw behandelaar.

Psychotherapie Praktijk Velp is aangesloten/geregistreerd bij