Specialistische ggz

Bij Psychotherapie Praktijk Velp kunt u terecht voor behandelingen en/of diagnostiek van een breed scala van psychische klachten. We zijn gespecialiseerd in angst- en stemmingsklachten, trauma, ontwikkelings- en persoonlijkheidsproblematiek alsmede adoptieproblematiek

De geboden hulp kan bestaan uit

A: Behandeling en/of  B: Diagnostiek

A. Behandeling/gesprekken in de vorm van psychotherapie.

  1. Individuele behandeling:
    Individuele behandeling volgt op de intake procedure en wordt op indicatie van de behandelaar gestart. Dit gebeurt altijd op basis van een behandelplan, dat tot stand komt in overleg met cliënt. Waar mogelijk worden in overleg met de cliënt ook naastbetrokkenen uitgenodigd. Er wordt een therapievorm gekozen die het beste behandelresultaat biedt bij de klachten en die aansluit bij de behoeften van de cliënt. Daarbij worden diverse technieken gebruikt uit de cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, systeemtherapie en de mentaliserende psychotherapie alsmede EMDR, en mindfulness. Huiswerkopdrachten vormen veelal een onderdeel van de behandeling. Er wordt gewerkt met ROM (ernst van klachten wordt bij aanvang en bij evaluaties gemeten middels vragenlijsten)
  2. Behandeling van kinderen en jeugdigen: dit kan middels EMDR, schemagerichte (spel)psychotherapie of cognitieve gedragstherapie; daarnaast zijn er diverse hechtingsbevorderende systemische interventies mogelijk
  3. Behandeling van meerdere personen tegelijk:
    Gezinstherapie of ouder-/relatiegesprekken:
    Hierbij wordt in samenwerking met (een deel van) het gezin in een wekelijkse of twee wekelijkse sessie van 1 of 1 ½ uur gewerkt aan de klachten.

B. Psychodiagnostiek en advies.

  1. Soms is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en welke behandeling nodig is, ondanks de informatie die is vrijgekomen uit eerdere gesprekken of behandelingen en de reguliere intake procedure. In deze gevallen zal bij het bestaan van ernstige klachten en problemen eerst specialistische diagnostiek geadviseerd worden. Na dossieranalyse volgen één of meerdere gesprekken waarbij uitgebreid stil wordt gestaan bij de ontstaansgeschiedenis en het verloop van de klachten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van verschillende psychodiagnostische tests, deels online in te vullen. Psychodiagnostisch onderzoek kan bestaan uit: afname van persoonlijkheidstests, evt intelligentieonderzoek, (semi-)gestructureerd interview, onderzoek naar coping, projectie materiaal en het verzamelen van relevante achtergrond informatie zoals eerdere behandeling, en familiaire belasting. Ook een gezinsonderzoek en/of een transgenerationeel contextonderzoek (genogram) behoort tot de mogelijkheden. Op basis van de gesprekken, observaties en de psychologische testuitslagen wordt een diagnose gesteld en een bijbehorend behandeladvies gegeven.

Psychologen in opleiding

Voor psychologen, orthopedagogen of gezondheidszorgpsychologen in opleiding is supervisie (VGCt, VKJP, NIP-k&j) mogelijk in zowel diagnostiek als behandeling. Neem hiervoor contact op om een kennismakingsafspraak te maken.