Tarieven Psychotherapie Praktijk Velp 2020

Wij bieden uitsluitend behandelingen die worden vergoed ihkv de zorgverzekeringswet of de jeugdwet. De behandeling van psychische stoornissen die voorkomen in de DSM-5 komt in principe voor vergoeding in aanmerking, met uitzondering van o.a. de zgn. aanpassingsstoornissen (zie evt www.zorginstituutnederland.nl voor exacte informatie). Er zijn contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars, voor gb-ggz en/of s-ggz. Behandelingen (de zgn ‘prestaties’ ) worden gedeclareerd bij de verzekeraar dan wel de gemeente (bij jeugdigen 18-) tegen het overeengekomen tarief (kan worden opgevraagd bij verzekeraar, gemeente of de behandelaar). Dat betekent dat u niet zelf hoeft te betalen. De verzekeraar (bij 18+) zal echter wel het eigen risico in rekening brengen. Afhankelijk van de polis zal er meer of minder eigen risico worden ingehouden. Advies is om de eigen polis goed te bekijken en bij onduidelijkheden of vragen contact op te nemen met de verzekeraar.

Bij inschrijving wordt gecheckt wie u bent en of en waar u bent verzekerd. Bij het eerste contact met de praktijk wordt patiënten verzocht verwijsbrief en verzekeringspas + identiteitskaart mee te nemen.

Mocht u toch behandeld willen worden, terwijl u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee de praktijk geen contract heeft, dan wordt dit bij intake besproken. Er zal bij uzelf tzt een nota voor de betreffende prestatie worden ingediend op basis van de nza-tarieven. U kunt deze nota vervolgens declareren bij de verzekeraar. U zult echter meestal slechts een deel van de nota vergoed krijgen (gewoonlijk 50 – 75% minus evt het eigen risico), de rest is voor eigen rekening. Mochten de tarieven door omstandigheden onoverkomelijke problemen opleveren, bespreek ik dit dan met uw behandelaar. Misschien is het mogelijk om een regeling te treffen

  • Bij de zgn overige prestaties (overig zorgproduct of ozp) wordt een tarief gehanteerd dat is gebaseerd op 150 euro per uur.
  • Supervisie in het kader van een opleiding of consultatie is mogelijk tegen een tarief van 120 euro per uur (zijnde 45 min + 15 min indirecte tijd)
  • We verwachten dat u zich bijtijds afmeldt, mocht uw afspraak onverhoopt niet door kunnen gaan. Hebt u zich niet of te laat afgemeld (< 24u tevoren), dan brengen wij 60 euro in rekening
[/cmsmsters_row]