Tarieven Psychotherapie Praktijk Velp 2020

Behandelingen (de zgn ‘prestaties’ ) worden gedeclareerd bij de verzekeraar tegen het overeengekomen tarief (kan worden opgevraagd bij verzekeraar of bij de behandelaar).

Er zijn contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars, voor gb-ggz en/of s-ggz. Afhankelijk van de polis zal er meer of minder eigen bijdrage of eigen risico worden ingehouden. Advies is om de eigen polis goed te bekijken en bij onduidelijkheden of vragen contact op te nemen met de verzekeraar. Bij het eerste contact met de praktijk wordt patiënten verzocht verwijsbrief en verzekeringspas + identiteitskaart mee te nemen. Indien nodig of gewenst kunnen patiënten ook zelf betalen en zal er een tarief afgesproken worden.

  • Bij overige prestaties (overig zorgproduct of ozp) wordt het tarief gehanteerd van  120 euro per consult van 45 min.
  • Supervisie in het kader van een opleiding of consultatie is mogelijk tegen een tarief van 120 euro per uur (zijnde 45 min + 15 min indirecte tijd)
  • No showtarief of te laat afgemeld (< 24u tevoren): 60 euro

Mocht u toch behandeld willen worden, terwijl u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee de praktijk geen contract heeft, dan zal bij uzelf een nota voor de betreffende prestatie worden ingediend op basis van de nza-tarieven. U kunt deze nota vervolgens declareren bij de verzekeraar. U zult echter meestal slechts een deel van de nota vergoed krijgen (gewoonlijk 75% minus evt het eigen risico). Bij intake zullen hier afspraken over gemaakt worden. Mochten de tarieven door omstandigheden onoverkomelijke problemen opleveren, bespreek ik dit dan met uw behandelaar. Misschien is het mogelijk om een regeling te treffen